Αναλαμβάνουμε τη διανομή μηνιαίων και εβδομαδιαίων περιοδικών ευρείας κυκλοφορίας σε χώρους αναμονής.

Τα περιοδικά διατίθενται προς ανάγνωση στους πελάτες των επιχειρήσεων δωρεάν. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα από την πλευρά της επιχείρησης, που παρέχει μια τέτοια υπηρεσία είναι :

  • Η ευρεία γκάμα περιοδικών, που απευθύνεται σε κάθε φύλο, ηλικία και προτίμηση.
  • Η παροχή μιας πρόσθετης υπηρεσίας με πολύ χαμηλό κόστος.
  • Η συνεχής διάθεση των περιοδικών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Η βελτίωση των συνθηκών αναμονής των πελατών, ειδικά για επαγγελματικές κατηγορίες όπου ο χρόνος αναμονής ξεπερνά τα 15 λεπτά.

Ενδεικτικά, η τιμή του πακέτου αγοράς εντός του μήνα κυκλοφορίας για τα περιοδικά που παραλαμβάνετε, κυμαίνεται από 80 εώς 120 ευρώ. Διευκρινίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για την παράδοση και τοποθέτηση των περιοδικών και των Stands προβολής.