Αποκτήστε σήμερα ένα από τα πακέτα μας!

ΠΑΚΕΤΟ Α
$99.99
15-18 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

12.90€ στην Αττική
15€ Εκτός Αττικής

HELLO

CIAO

YOU

GALA

BAZZAR

MADAME FIGARO

ELLE

MARIE CLAIRE

SHAPE

OLIVE

GLITTER

RUNNER

ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ

HELLENIC NEXUS

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Β
$99.99
15-18 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

12.90€ στην Αττική
15€ Εκτός Αττικής

MADAME FIGARO

CELEBRITY

HARPER’S BAZAAR

ELLE

HELLO

CIAO

YOU

GALA

AUTO ΤΡΙΤΗ

MOTO ΤΡΙΤΗ

RUNNER

ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ

HELLENIC NEXUS

BOAT & FISHING

TOP GEAR

CAR

Από τα εβδομαδιαία περιοδικά GALA, CIAO, HELLO, και YOU περιλαμβάνονται 1 έως 4 τεύχη από το καθένα.