Αποκτήστε σήμερα ένα από τα πακέτα μας!

ΠΑΚΕΤΟ Α
$99.99

20-25 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


12.50€ στην Αττική
15€ Εκτός Αττικής


OK!

HELLO

CIAO

YOU

FORMA

BAZZAR

FIGARO

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ

ESQUIRE

BODY

GLITTER

AUTO ΤΡΙΤΗ

MOTO ΤΡΙΤΗ

ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ & ΚΤΙΡΙΟ

RUNNER

BOAT & FISHING

ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ

HELLENIC NEXUS

LOVE4WEDDINGS

SPIRTO

ON LINE

ΒΑΦΤΙΖΟΜΑΙ

ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ

CASA VIVA

ΑΛΛΑ΄ΖΩ

GREEK VEGAN

 

ΠΑΚΕΤΟ Β
$99.99

30-35 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


16€ στην Αττική
18€ Εκτός Αττικής


MADAME FIGARO

CELEBRITY

HARPER’S BAZAAR

ELLE

MIRROR

FORMA

SHAPE

BODY

GLITTER

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ

OK!

HELLO

CIAO

YOU

AUTO ΤΡΙΤΗ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ & ΚΤΙΡΙΟ

RUNNER

ICONS TRAVELLER

ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ

HELLENIC NEXUS

LOVE4WEDDINGS

SPIRTO

ON LINE

ΒΑΦΤΙΖΟΜΑΙ

ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ

CASA VIVA

ΑΛΛΑ΄ΖΩ

GREEK VEGAN

ΠΑΚΕΤΟ Γ
$99.99

30-35 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


16€ στην Αττική
18€ Εκτός Αττικής


ESQUIRE

4 ΤΡΟΧΟΙ

FORMA

SHAPE

HARPER’S BAZAAR

MADAME FIGARO

BODY

GLITTER

ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ

OK!

HELLO

CIAO

YOU

ICONS TRAVELLER

AUTO ΤΡΙΤΗ

ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

MOTO ΤΡΙΤΗ

BOAT & FISHING

RUNNER

ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ

HELLENIC NEXUS

LOVE4WEDDINGS

SPIRTO

ON LINE

ΒΑΦΤΙΖΟΜΑΙ

ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ

CASA VIVA

ΑΛΛΑ΄ΖΩ

GREEK VEGAN

 

Από τα εβδομαδιαία περιοδικά OK, CIAO, HELLO, YOU και Spirto περιλαμβάνονται 1 έως 4 τεύχη από το καθένα.