Αποκτήστε σήμερα ένα από τα πακέτα μας!

ΠΑΚΕΤΟ Α
$99.99
15-18 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

12.90€ στην Αττική
15€ Εκτός Αττικής

OK

CIAO

YOU

BAZZAR

MADAME FIGARO

ELLE

SHAPE

GLITTER

RUNNER

ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ

HELLENIC NEXUS

 

 

ΠΑΚΕΤΟ Β
$99.99
15-18 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

12.90€ στην Αττική
15€ Εκτός Αττικής

OK

ESQUIRE

MADAME FIGARO

HARPER’S BAZAAR

ELLE

CIAO

YOU

TOP GEAR

AUTO ΤΡΙΤΗ

MOTO ΤΡΙΤΗ

RUNNER

ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ

HELLENIC NEXUS

BOAT & FISHING

TOP GEAR

Από τα εβδομαδιαία περιοδικά OK, CIAO και YOU περιλαμβάνονται 1 έως 4 τεύχη από το καθένα.