Σταθερή παρουσία σε 2.500 σταθερά σημεία και χώρους αναμονής

Διακινούμε άνω των 90.000 περιοδικών κάθε μήνα στην Αττική και στις 30 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος.

Όλοι οι πελάτες μας Σημεία παρουσίας