Στην Εύα Επικοινωνία αναγνωρίζουμε τη σημασία που έχουν για κάθε επιχείρηση τα ενημερωτικά έντυπα.

Με την τεχνογνωσία και το οργανωμένο δίκτυο διανομής, είμαστε σε θέση να προωθήσουμε με οικονομικό και άμεσο τρόπο τα φυλλάδια σας, εξασφαλίζοντας μια αξιόλογη θέση στα Stands προβολής της εταιρίας μας. Τα Stands τοποθετούνται σε χώρους αναμονής και ψυχαγωγίας των πελατών και η εταιρία μας εγγυάται για τη διατήρηση αλλά και την ανανέωση των φυλλαδίων.

Σας εξασφαλίζουμε:

  • Εύκολη και άμεση προώθηση σε όλη την Ελλάδα
  • Ενημέρωση ενός μεγάλου και διαφοροποιημένου καταναλωτικού κοινού
  • Δωρεάν και μεγαλύτερης διάρκειας προβολή

Ισχύει το προνόμιο της αποκλειστικότητας για την περίοδο της διανομής. Την παραλαβή και μεταφορά των περιοδικών αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η εταιρία μας.

Δείτε μερικά από τα ενημερωτικά έντυπα που προωθούμε